1700-talstorp, renoverat till ursprungsskick, loftet
1700-talstorp, renoverat till ursprungsskick, loft med bed.